یک تجربه برد-برد با

طلیعه سامان مهر


مجموعه طلیعه سامان مهر با کوله‌باری از تجربه و به کارگیری دانش و تخصص جوانان فرهیخته این مرز و بوم، هدف خویش را خدمت به ایران در راستای بهبد خدمات ارزشمند به مجتمع های چند منظوره تجاری اداری تفریحی و گردشگری قرار داده است.

شرکت در د‌ه‌ها همایش داخلی و بین المللی با موضوعات مربوط به مهندسی بازار و مدیریت و بهره‌برداری، امروزه شرکت طلیعه سامان مهررا جزء بهترین‌ها قرار داده است.


اطلاعات بیشتر
 


مهندسی فروشمهندسی توسعه بازار


بهره برداری و
راه اندازی از مجتمع


خدمات طلیعه سامان مهر

بهره بردار برتر مجتمع های تجاری اداری


بهره برداری از
مجتمع های چند منظوره


مطالعات اقتصادی
و راهبردی
سرمایه گذاری و مشارکت

سوالی
دارید ؟


09124471747

آخرین اخبار و مقالات

آخرین اخبار و مقالات مدیریت و بهره برداری از مجتمع های چند منظوره
15 آگوست 2018

تأسیس مرکز تجاری اداری

اندیشه اولیه ای که موجب تأسیس مرکز تجاری اداری و یا تفریحی در یک مجموعه شهری می شود، بازتابی از رشد فیزیکی و اجتماعی آن شهر است.
7 آگوست 2018

نکات کلیدی طراحی و بهره برداری مجتمع تجاری

این مقاله در مورد طراحی و بهره برداری مجتمع تجاری ومراحل قبل از آن است که باید به آنها توجه شود ...
31 جولای 2018

محل قرارگیری مجتمع تجاری

این مقاله در مورد طراحی و بهره برداری مجتمع تجاری ومراحل قبل از آن است که باید به آنها توجه شود ...

s